Vydrica I.

Farebný prezentačný model architektonického riešenia mestskej časti Vydrica v Bratislave

Úroveň prevedenia: „Medium detail“

Model slúži aj ako ukážka netradičnej spolupráce viacerých architektonických kancelárií z domova a zo zahraničia. Hlavné objekty modelu sú spracované ako plnofarebné a existujúce objekty a komunikácie sú monochromatické.

V zábere územia sú prezentované aj Bratislavský hrad s priľahlými objektmi, Dóm Sv. Martina, časť mosta SNP a rieka Dunaj.

Mierka

1:250

Rozmer

2 500 x 1 500 mm (650 mm)

Čas výroby

14 týždňov

Termín realizácie

09/2008