SLOVANY

Prezentačný farebný model bytového objektu s nasvietením

Úroveň prevedenia: „Medium detail“

Model je zaujímavý antracitovou fasádou objektov. Nasvietenie je realizované LED diódami zo spodnej aj vrchnej časti objektov aby bola dosiahnutá svetelná vyváženosť vysokých a pomerne úzkych kubusov.  Z vnútornej strany sklených výplní boli na niektoré z okien nalepené farebné transparentné fólie. Tieto vytvárali teplejší svetelný efekt.

Spodná podstava modelu je neštandardne vyššia (1 100 mm), pozorovateľ tak vníma výškové objekty reálnejšie.

Na podstave je umiestnená mini 3D situácia s vyznačením polohy objektu v mestskej zóne.

Mierka

1:350

Rozmer

900 x 560 x 200 mm

Čas výroby

2 týždne

Termín realizácie

02/2009