Trnava – historické centrum

Mierka: 1: 750

Ukážka historických budov vytlačených technológiou 3D print. 3D print realizovala firma SKYFORM, s.r.o.

Budovy boli osadené do hlavného modelu a štylisticky upravené modelárskou hlinou.

Trnava – historické centrum

Mierka: 1: 750

Pohľad na finalizovaný bronzový model v Trnave.

Významné, historické budovy sú vybrúsené a vyleštené.