Úrad vlády SR

Urbanistický modelový podklad areálu Úradu vlády SR na architektonickú súťaž.

Úroveň prevedenia: „Low detail“

Model zobrazuje areál Úradu vlády Slovenskej republiky v Bratislave s priľahlými objektmi lemujúcimi územia areálu.

Model slúži ako modelový podklad na architektonickú súťaž. V zábere územia je vyrobená plocha do ktorej budú vkladané 3D modely súťažných návrhov.

Objekty modelu sú modelované vo vyššom detaile, s naznačenými okennými a dvernými otvormi na fasádach. Väčšina modelovaných objektov má historické fasády s atypickými architektonickými prvkami.

Objekty modelu sú vyrobené technológiou 3D print.

Terén je spracovaný ako plnofarebný, detailný. V modeli je umiestnené množstvo kvetinových, kríkových a stromových modelových prvkov.

Mierka

1:350

Rozmer

1 000 x 1 000 mm (250 mm)

Čas výroby

10 týždňov

Termín realizácie

01/2023