JE A1

Detailný plnofarebný model areálu Jadrovej elektrárne A1 v Jaslovských Bohuniciach s ukážkou podzemných objektov

Úroveň prevedenia: „High detail“

Model zobrazuje celkový záber  územia Atómovej elektrárne postavenej v rokoch 1958 – 1972. Experimentálny reaktor bol naprojektovaný v Česko-Slovensku, ako palivo používal neobohatený (prírodný) urán.

Od roku 1979 prebieha likvidácia objektov elektrárne z dôvodu havárie ku ktorej došlo v r. 1977.

Na modeli sú umiestnené všetky objekty areálu a komunikačné a technické plochy a konštrukcie. Podzemné objekty sú zobrazené s rezovou rovinou aby bola viditeľná technológia konkrétneho objektu.

Objekty a plochy sú podsvietené a ovládanie LED osvetlenia je možné pomocou aplikácie na monitore s dotykovou obrazovkou.

Model je umiestnený na platforme s detailným rezovým modelom elektrárne s ukážkou interiéru strojovne a budovy reaktora. Ukážky tohto modelu si môžete pozrieť v samostatnej referencii.

Mierka

1:330

Rozmer

2 500 x 1 800 mm (600 mm)

Čas výroby

15 týždňov

Termín realizácie

12/2021