BERNARD

Detailný farebný model areálu známeho českého pivovaru BERNARD v meste Humpolec, Česká republika

Úroveň prevedenia: „High detail“

Areál pivovaru je členitý, osadený do svahovitého terénu. Pozostáva z viacerých objektov rôznych typov a objemov a rôznych technologických konštrukcí.

Model prezentuje všetky objekty areálu, technológie a funkcionalitu komunikačných a technických plôch.

V modeli sú umiestnené nákladné autá a kamióny pri nakládke piva, traktor s vlečkou, vysokozdvižné vozíky, kontajnery na separáciu odpadu, prepravky a sudy piva.

Dominantou areálu predstavuje zrekonštruovaný komín upravený na vyhliadkovú vežu, rozhlednu. Nosná konštrukcia rozhledny modelu je vyrobená technológiou 3D print. Zábradlia, schodiskové stupne a podlahy vyhladky sú vyrobené z leptaného plechu.

Nasvietenie objektov a spodnej nosnej podstavy zabezpečuje špeciálna svetelná zostava modelu. Každý objekt modelu je možné rozsvietiť separátne a zvoliť požadovanú funkcionalitu osvetlenia. Ovládanie osvetlenia je možné pomocou aplikácie na tablete alebo mobilnom telefóne.

Pracovníkom pivovaru Bernard ďakujeme za prejavenú dôveru a prajeme veľa ďalších úspechov pri výrobe kvalitných a chutných druhov piva.

… Na zdravie 

Mierka

1:75

Rozmer

1 800 x 1 600 mm (700 mm)

Čas výroby

24 týždňov

Termín realizácie

03/2022