REAKTOR A1

Detailný plnofarebný rezový model budovy reaktora a strojovne Jadrovej elektrárne A1 v Jaslovských Bohuniciach

Úroveň prevedenia: „High detail“

Model zobrazuje hlavné technológie, armatúry, stroje a prvky v budove reaktora, medzistrojovni a v strojovni Atómovej elektrárne A1 v Jaslovských Bohuniciach.

Pomocou rezových hrán je možné v interiéroch budov vidieť samotný Reaktor s uzatváracími armatúrami, Dlhodobý sklad vyhoretého paliva, Zavážacie stroje a Žeriavy, Parogenerátory a Turbokompresory. V strojovni sú umiestnené Turbíny, Kondenzačné kotle, Žeriav a Vonkajšie transformátory.

Experimentálny reaktor Atómovej elektrárne bol naprojektovaný v Česko-Slovensku. Ako palivo používal neobohatený (prírodný) urán. Od roku 1979 prebieha likvidácia objektov elektrárne z dôvodu havárie ku ktorej došlo v r. 1977.

Objekty, technológie a plochy sú podsvietené. Ovládanie LED osvetlenia je možné pomocou aplikácie na monitore s dotykovou obrazovkou.

Model je umiestnený na spoločnej platforme s modelom celého areálu Atómovej elektrárne A1. Ukážky tohto modelu si môžete pozrieť v samostatnej referencii.

Mierka

1:100

Rozmer

1 200 x 1 800 mm (600 mm)

Čas výroby

15 týždňov

Termín realizácie

12/2021