Elektrárne

Etapový monochromatický prezentačný model novej mestskej časti v Bratislave

Úroveň prevedenia: „Low detail“

Objekty prvých dvoch etáp výstavby projektu sú vymodelované vo vyššom detaile, s okennými otvormi. Ostatné objekty modelu sú jednoduché hmotové monochromatické. Všetky objekty sú vyrobené technológiou 3D print a neskôr bude možné ich vymeniť za detailnejšie.

Terén je spracovaný ako plnofarebný detailný. V modeli je umiestnené množstvo kvetinových, kríkových a stromových modelových prvkov. Vo vnútroblokoch objektov sú umiestnené miniatúrne herné prvky detských ihrísk, atypické oddychové prvky, maličké stoly a stoličky na terasách a miniatúrne postavičky s výškou cca 5 mm, ktoré vhodne oživujú oddychové chodníky a námestie projektu.

V zábere modelu sa nachádza Vojenský cintorín z 1. svetovej vojny, Bunker B-S 8 z 2. svetovej vojny a Protitanková priekopa.

Mierka

1:400

Rozmer

1 600 x 850 mm (250 mm)

Čas výroby

8 týždňov

Termín realizácie

11/2022