Klingerka

Detailný plnofarebný prezentačný model výstavby kompletného územia polyfunkčného komplexu Klingerka v Bratislave

Model bude obsahovať tri etapy výstavby polyfunkčného komplexu s priľahlými komunikáciami. Objekty plánované v ďalších etapách budú zobrazené v jednofarebnom hmotovom prevedení. V zábere územia budú zobrazené aj existujúce rodinné domy prevedené v jednoduchom hmotovom prevedení.

Úroveň prevedenia: „High detail“

Mierka

1: 300

Rozmer

1 350 x 950 mm (600 mm)