Diorámy  

Darčekové MiniDiorámy budú zobrazovať obľúbený objekt, rodinný dom, interiér reálneho bytu, zrúcaninu hradu, tôňu pri jazere …

Stačí ak nám pošlete fotografie objektu na základe ktorých Vám vypracujeme návrh MiniDiorámy. 

Môžete nám poslať popis situácie, ktorú chcete zobraziť a my Vám spracujeme grafický 3D návrh.

Na základe týchto podkladov a návrhov Vám model vyrobíme a pošleme.

Úroveň prevedenia: „ Medium, High detail“

Mierka

1: 87, 1: 300, 1: 500

Rozmer

150 x 150 mm (230 mm, 280 mm)