KELEMANTIA – Rímska pevnosť

Detailný farebný model drevozemnej pevnosti KELEMANTIA, postavenej Rimanmi na ľavom brehu Dunaja pri obci Iža.

Úroveň prevedenia: „Medium detail“

Rímsky kastel v Iži – KELEMANTIA bol postavený za vlády Marca Aurélia (161 – 180), v období tzv. markomanských vojen.

Model zobrazuje pevnosť v čase jej plnej funkčnosti, keď bola využívaná rímskym vojskom. V pevnosti sa nachádzali objekty kasární, veliteľská budova, objekt kúpeľov a stajne pre kone a chovné zvieratá.

Drevozemný val lemoval celý obvod pevnosti, na vale boli postavené pozorovacie strážne veže. Pred valom boli vykopané obranné vodné priekopy v dvoch radoch. Na brehu Dunaja existoval jednoduchý drevený prístav pre zásobovacie lode.

V modeli sú použité postavičky rôznych rímskych bojovníkov, jazdcov a robotníkov na stavbe. Pri stajniach sú umiestnené kone a hospodárske zvieratá. V prístave práve kotví veľká zásobovacia loď, z ktorej sa vykladá a odváža tovar do pevnosti. Pevnosť strážia rímsky vojaci pri strážnych vežiach.

Mierka

1:100

Rozmer

1 850 x 1 950 mm (400 mm)

Čas výroby

8 týždňov

Termín realizácie

05/2021