I.P. Pavlova

Monochromatický model polyfunkčného objektu s detailným spracovaním historických fasád objektu

Úroveň prevedenia: „High detail“

Na objekte sú umiestnené umelecké zámočnícke zábradlia, ktoré sú vyrobené leptaním do zliatinového plechu technológiou „metal etching“.

Detaily a doplnky historických fasád sú vyrobené ryhovaní a jednoduchým vrstvením a lepením plošných materiálov.

Monochromatické prevedenie objektu umožňuje lepšie vyniknúť prepracovaným detailom fasád.

Mierka

1:100

Rozmer

550 x 500 mm (430 mm)

Čas výroby

6 týždňov

Termín realizácie

11/2008