Vila Zlín

Farebný prezentačný model rodinného domu, s možnosťou odnímania striech objektu

Úroveň prevedenia: „High detail“

Spracovanie vnútornej dispozície rodinného domu s kompletným vnútorným vybavením miestností

Spracovanie atypických vodných prvkov modelu – potok, vodopád, vonkajší bazén, vnútorný bazén

Návrh a osadenie skalných prvkov do terénu

Mierka

1:100

Rozmer

1 450 x 1 100 mm (400 mm)

Čas výroby

12 týždňov

Termín realizácie

10/2017