Green Park

Monochromatický prezentačný model bytových a administratívnych objektov,

Úroveň prevedenia: „Medium detail“

Výroba zelených prvkov modelu s monochromatickým zeleným nádychom

Návrh a výroba lodného prístavu na rieke Dunaj, výroba fragmentu nosníkového mosta cez rieku, spracovanie areálu divadla Aréna a priľahlého parku Janka Kráľa

Mierka

1:500

Rozmer

930 x 420 mm (300 mm)

Čas výroby

9 týždňov

Termín realizácie

03/2015