Čmeliak Košice

Farebný prezentačný model bytového objektu s nasvietením hlavného objektu modelu

Úroveň prevedenia: „Medium detail“

Výroba s dôrazom na autentický vzhľad zmiešaného lesa pri objekte

Detailné spracovanie oddychových zón, detské ihrisko

Mierka

1:100

Rozmer

1 300 x 800 mm (550 mm)

Čas výroby

8 týždňov

Termín realizácie

01/2018