Istropolis Bratislava

Súťažný monochromatický model s vymeniteľnými plochami

Plocha s hlavným objektom bude vymeniteľná a budú do nej vkladané súťažné návrhy architektonických kancelárií

Úroveň prevedenia: „Low detail“

Mierka

1: 500

Rozmer

1 200 x 1 200 mm (300 mm)