PORTUM Towers

Monochromatický štylizovaný model polyfunkčného súboru s RGB nasvietením objektov

Úroveň prevedenia: „Low detail”

Projekt pozostáva z dvoch výškových a troch menších objektov medzi ktorými je navrhnutá zelená komunikačná a oddychová zóna.

Hlavné objekty sú štylizované do sklenej a striebornej farebnosti, na výškových budovách sú na fasádach osadené atypické architektonické doplnky – žiletky.

Delenie fasád a podlažnosť výškových budov je jemne naznačená ryhovaním a farebnými plochami z vnútornej strany fasád.

Komunikácie sú realizované v neutrálnej bielej farbe, ktoré vhodne oživujú zelené trávnaté plochy a stromy.

Do modelu je osadená RGB LED svetelná zostava, ktorou je možné objekty vhodne podsvietiť ľubovoľnou farbou, prípadne použiť programové nastavenie na “preklikávanie” alebo postupné “prelínanie” farieb pomocou aplikácií “JUMP” alebo “FADE”.

Pri použití svetelnej aplikácie model na seba vhodne upozorňuje a priťahuje pozorovateľa na preskúmanie projektu.

Mierka

1:400

Rozmer

430 x 430 mm (350 mm)

Čas výroby

4 týždne

Termín realizácie

02/2021