Klingerka

Farebný prezentačný model so spodnou nosnou podstavou,

s nasvietením objektov modelu,

aplikácia nasvietenia: „nočný režim“,

úroveň prevedenia: „medium detail“

detailné atypické spracovanie parkovej stafáže modelu (preliezky, hojdačky, pavúčie prvky, …)

špecifické tónovanie a tvar farebných pásov na fasáde bytového vežiaka

atypický frézovaný obvodový plášť garážového domu, trojfarebné prevedenie

Mierka

1:150

Rozmer

1 400 x 900 mm (950 mm)

Čas výroby

12 týždňov

Termín realizácie

04/2017