Klingerka

Farebný prezentačný model so spodnou nosnou podstavou, s nasvietením objektov modelu

Aplikácia nasvietenia: „Nočný režim“,

Úroveň prevedenia: „Medium detail“

Detailné atypické spracovanie parkovej stafáže modelu (preliezky, hojdačky, pavúčie prvky, …)

Špecifické tónovanie a tvar farebných pásov na fasáde bytového vežiaka

Atypický frézovaný obvodový plášť garážového domu, trojfarebné prevedenie

Mierka

1:150

Rozmer

1 400 x 900 mm (950 mm)

Čas výroby

12 týždňov

Termín realizácie

04/2017