Dúbravy

Farebný prezentačný model bytového komplexu s nasvietením objektov modelu,

Úroveň prevedenia: „Medium detail“ s prototypovými prvkami

prototypová výroba stafážnych prvkov, brečtanové obloženie fasády garážového domu, výroba športového ihriska a detského ihriska podľa návrhu,

bez odnímateľných častí modelu

Mierka

1:150

Rozmer

1 200 x 900 mm (350 mm)

Čas výroby

12 týždňov

Termín realizácie

05/2017