NUPPU Bratislava

Farebný prezentačný model polyfunkčného komplexu s nasvietením objektov modelu,

Úroveň prevedenia: „High detail“

Detaily objektov a parkové úpravy prevedené ako pri mierke 1/100.

Farebné a detailné spracovanie troch bytových domov, ostatné objekty prevedené ako monochromatické, predpoklad postupného etapového dopracovania ostatných objektov.

Parkové prvky spracované s možnosťou odstránenia a spracovania nového návrhu parku.

Mierka

1:400

Rozmer

900 x 750 mm (250 mm)

Čas výroby

8 týždňov

Termín realizácie

02/2017