Gansberg Koliba

Farebný prezentačný model bytového súboru so spodnou nosnou podstavou

Úroveň prevedenia: „Medium detail“ s atypickými prvkami.

Bytové domy sú osadené v pomerne strmom svahu. Okolo objektov je vytvorený zaujímavý systém rôznych oporných múrov, terénnych schodov, chodníkov a záhrad.

Atypické je použitie rôznych typov zámočníckych zábradlí podľa jednotlivých bytov. Zámočnícke zábradlia sa odlišujú tvarom a delením zvislých a šikmých prvkov. Na terasách bytov sú použité rôzne drevené podlahy.

Pri objektoch je medzi stromami vytvorené detské ihrisko podľa návrhu architektov. Príjemnému vizuálu diela významne pomáha množstvo zelených kríkových, stromových a kvetinových prvkov.

Mierka

1:150

Rozmer

900 x 620 mm (400 mm)

Čas výroby

8 týždňov

Termín realizácie

12/2016