STEIN Bratislava

Farebný prezentačný model polyfunkčného komplexu s nasvietením hlavných objektov modelu

Úroveň prevedenia: „High detail“

Detaily hlavných objektov a parkové úpravy boli realizované a zobrazené ako pri spracovaní v mierke 1/100.

Evanjelický kostol s dominantnou vežou, atypická budova Spilky s kupolovou strechou a priľahlá administratívna budova sú vyrobené ako monochromatické objekty.  

Vysoký detail použitý pri realizácií fasád objektov a miniatúrnych zábradlí balkónov zabezpečujú celkovú vizuálnu kvalitu modelu.

Prvky sadových a parkových úprav boli vyrobené a citlivo osadené vzhľadom na použitú atypickú vysokú mierku spracovania detailov.

Mierka

1:300

Rozmer

820 x 650 mm (250 mm)

Čas výroby

11 týždňov

Termín realizácie

11/2016