Blumentál

Farebný prezentačný etapový model bytového a kancelárskeho objektu s vnútorným podsvietením objektov

Úroveň prevedenia: „Medium detail“

V prvej etape výroby modelu boli objekty druhej etapy prevedené v plexi transparentnom prevedení.

V druhej etape výroby boli transparentné objekty vymenené za plnofarebné s detailným prevedením.

Do modelu bolo vložené množstvo rôznych kvetinových, kríkových a stromových prvkov, ktoré spolu vytvárajú príjemný vizuál samotných objektov a vnútroblokov projektu.

Mierka

1:150

Rozmer

1 150 x 900 mm (430 mm)

Čas výroby

8 týždňov

Termín realizácie

01/2017