Vydrica II.

Farebný etapový detailný prezentačný model známej mestskej časti pod Bratislavským hradom, pri rieke Dunaj.

Úroveň prevedenia: „High detail“

V zábere modelovaného územia sú vyrobené objekty Vodnej veže, Dómu Sv. Martina, fragment mosta SNP, Bratislavský hrad, Parlamentná reštaurácia, rieka Dunaj a časť Hviezdoslavovho námestia. Existujúce objekty sú modelované ako jednoduché monochromatické.

Objekty I. Etapy sú spracované plnofarebne a detailne, II. Etapa je vyrobená v jednoduchých monochromatických hmotách s možnosťou budúcej výmeny za plnofarebné detailné objekty.

Na vodnej hladine je zobrazený pontón s letnou kaviarňou a botel Marína. Na svahu je umiestnená plánovaná lanovka pre turistov na jednoduchší prístup k Bratislavskému hradu.

Terén modelu je spracovaný farebne a detailne s použitím množstva kvetinových, kríkových a stromových prvkov.

V modeli je použité množstvo miniatúrnych postavičiek, ktorých výška je cca 5 mm.

Mierka

1:350

Rozmer

1 700 x 1 200 mm (500 mm)

Čas výroby

11 týždňov

Termín realizácie

10/2019