HRAD Bratislava

Hmotový monochromatický model historického objektu Bratislavského hradu s hradným vrchom

Úroveň prevedenia: „High detail“

Objekt Bratislavského hradu s hradným vrchom bol vyrobený v rámci etapového farebného modelu “VYDRICA II.”

Hrad a ostatné historické dominanty v rámci záberu územia modelu boli vyrobené ako monochromatické hmoty za účelom jednoduchého určenia umiestnenia hlavných bytových a administratívnych budov.

DV zábere modelovaného územia sú vyrobené objekty Vodnej Veže, Dómu Sv. Martina, fragment mosta SNP, Parlamentná reštaurácia, rieka Dunaj a časť Hviezdoslavovho námestia.

Terén modelu je spracovaný farebne a detailne s použitím množstva kvetinových, kríkových a stromových prvkov.

V modeli je použité množstvo miniatúrnych postavičiek, ktorých výška je cca 5 mm.

Mierka

1:350

Rozmer

1 700 x 1 200 mm (500 mm)

Čas výroby

11 týždňov

Termín realizácie

10/2019