Kloster Zeno

Farebný prezentačný model historického kláštora s ukážkou vnútronej dispozície objektu

Úroveň prevedenia: „Medium detail“

Fragmenty hlavného objektu modelu sú vytlačené technológiou 3D print a zlepené do požadovaného tvaru.

Detailné prvky interiéru sú vyrobené štandardným CNC frézovaním.

Fasády sú farbené valcovaním aby bola dosiahnutá “drsná” štruktúra povrchu. Ostatné plochy sú maľované ručne , príp. striekané (airbrush).

Rezová hrana objektu umožňuje nahliadnuť do vnútornej dispozície hlavnej lode kláštora. Divák si takto jednoducho predstaví konštrukčné a nosné riešenie objektu a veľkosť interiéru kláštora.

Na model bol vyrobený preglejkový prepravný box v ktorom bol model bezpečne prevezený k zákazníkovi do zahraničia.

Mierka

1:150

Rozmer

1 500 x 1 500 mm

Čas výroby

12 týždňov

Termín realizácie

10/2019