RGB Jarovina

Farebný model obchodného areálu s nasvietením obchodných domov

Úroveň prevedenia: „medium detail“

Na obchodných domoch sú osadené reklamné panely, ktoré sú vyrobené ako svietiace.

Nad obchodmi svietia aj pásiky čelnej svetelnej atiky.

Živú realistickú atmosféru areálu vytvára automobilmi a 3D postavičkami zaplnené parkovisko.

 

Na streche objektu sú umiestnené miniatúrne solárne panely a atypický reklamný pútač RGB.

Pri oplotení areálu sú osadené reklamné billboardy s prezentáciou firiem, ktoré reálne obsadia obchodné miesta projektu. 

Mierka

1:200

Rozmer

1 200 x 950 mm (240 mm)

Čas výroby

7 týždňov

Termín realizácie

11/2015