Južné mesto – Bratislava

Urbanistický monochromatický model rozsiahlej mestskej časti v Bratislave – Petržalke s detailným prevedením oddychových častí projektu 

Úroveň prevedenia: „Low detail“

Nové objekty architektonického riešenia sú vyrobené z transparentných lexanových platní, vertikálnym vyskladaním  poschodí objektov. Existujúce objekty v zábere riešeného územia modelu sú hmotové jednofarebné.

Zelené oddychové parkové a športové plochy bytových vnútroblokov sú spracované atypicky detailne.

Vy vyššom detaile sú spracované aj električkové dráhy a železničná trať, vyrobili a osadili sme aj stĺpy trakčného vedenia, čo v tejto mierke nie je štandard. Špeciálne sme na model vyrobili a osadili 750 ks solitérnych stromov vysokých 8 – 12 mm 

Model bol zabalený do polystyrénového obalu a bol vystavený na výstave „100 rokov architektúry“ v Prahe.

Mierka

1:1200

Rozmer

2 000 x 1 250 mm (290 mm)

Čas výroby

12 týždňov

Termín realizácie

09/2018