Mondi SCP

Detailný farebný model priemyselného areálu s nasvietením objektov a prvkov modelu

Úroveň prevedenia: „High detail“

Na modeli je zobrazená exteriérová skládka zberového odpadového papiera s ukážkou obslužných nakladačov a vysokozdvižných vozíkov.

V areáli sa nachádza detailne spracovaná železničná vlečka s miniatúrnymi lokomotívami a nákladnými vozňami.

Hlavné objekty modelu, železničnú vlečku a celý areál je možné rozsvietiť LED nasvietením pomocou piatich spínačov.

Mierka

1:350

Rozmer

1 550 x 860 mm (300 mm)

Čas výroby

13 týždňov

Termín realizácie

08/2018