Zig Zag Koliba

Farebný prezentačný model bytových domov,

Úroveň prevedenia: „Medium detail“

Možnosť rozsvietenia objektu alebo technológie podľa potreby prezentácie

Prvky technológií elektrárne navrhnuté a vyrobené technológiou 3D print

Vnútorné dispozície objektov sú prezentované spôsobom „rezovej líne“ cez objekt

Mierka

1:100

Rozmer

2 940 x 1 740 mm (500 mm)

Čas výroby

7 týždňov

Termín realizácie

02/2018