Relax centrum

Súťažný monochromatický model objektu s atypickou konštrukciou fasády v tvare „U“

Úroveň prevedenia: „Medium detail“

Hlavný objekt modelu bol vyrobený z dvoch hlavných celkov: obvodový plášť a vnútorné konštrukcie objektu. Neštandardný tvar „U“ obvodového plášťa bol zložený z menších komponentov, ktoré boli zlepené do kompaktného celku.

Konštrukcie podláh a stĺpov boli zložené samostatne a vložené do objektu. Na záver bol model uzavretý hlavnou sklenou fasádou objektu. Transparentnosť fasády zabezpečuje možnosť prezentácie riešenia vnútorných nosných konštrukcií.

Model je vizuálne príťažlivý hlavne kvôli odvážnemu architektonickému a dizajnovému riešeniu obvodového plášťa objektu.

Mierka

1:200

Rozmer

830 x 360 mm

Čas výroby

3 týždne

Termín realizácie

04/2006