III. Towers

Farebný prezentačný model polyfunkčného súboru s atypickým nasvietením vežiakov a parkovacieho domu modelu

Úroveň prevedenia: „medium detail“

Na tento projekt sme vyrobili jedinečnú aplikáciu na samostatné osvetlenie každého bytu vo vežiakoch.

Pri prezentácii tak je možné na počítači navoliť konkrétny byt a tento sa príkazom rozsvieti. Klient môže takto okamžite identifikovať umiestnenie vybratého bytu.

Pri aplikácii „nočný režim“ sa na vežiakoch náhodne rozsvecujú rôzne vybraté byty, osvetlenie tak navodzuje reálny pohľad na stavbu vo večerných hodinách.

Ochranný kryt modelu je vyrobený zo skla.

Mierka

1:150

Rozmer

1 970 x 700 mm (900 mm)

Čas výroby

10 týždňov

Termín realizácie

05/2006