Prúdy Trnava

Farebný prezentačný model etapy obytného súboru s RGB nasvietením bytových objektov a vnútrobloku

Úroveň prevedenia: „Medium detail“

Objekty modelu je možné rozsvietiť ľubovoľnou farbou RGB škály samostatným ovládačom. Ovládače umožňujú nastaviť intenzitu osvetlenia objektov samostatne a použiť aplikácie “JUMP” a “SLIDE”.

Rôzne podsvietenia objektov a interaktivita svetelnosti umožňujú neštandardné vizuálne prezentačné kombinácie.

Parkové osvetlenie vnútrobloku a nasvietenie detského ihriska bolo realizované pomocou mini LED diód a tenkých optických káblov.

Optické káble boli upravené a vložené do nosných prvkov parkového osvetlenia.

V modeli je požité množstvo rôznych kvetinových, kríkových a stromových prvkov, ktoré spolu vytvárajú príjemné prostredie okolia objektov a vnútrobloku projektu.

Mierka

1:150

Rozmer

1 150 x 1 100 mm (300 mm)

Čas výroby

14 týždňov

Termín realizácie

07/2020