LUX Apartments

Farebný prezentačný model apartmánových domov PGA s nasvietením objektov

Úroveň prevedenia: „Medium detail“

Drevené časti objektov sú navrhnuté a vyrobené z balzového lakovaného dreva.

Na riešenom pozemku je aj showroom na prezentáciu projektu, ktorý je zobrazený v modeli spolu s časťou golfového ihriska a s golfovými vozíkmi.

Vodná hladina časti rybníka v zábere modelu je vyrobená pomocou špeciálnych zrkadlových fólií. 

Mierka

1:120

Rozmer

1 600 x 700 mm (300 mm)

Čas výroby

8 týždňov

Termín realizácie

06/2020