Podkolibská

Monochromatický model bytových domov s neštandardným nasvietením hlavných objektov

Úroveň prevedenia: „Low detail“

Objekty sú vymodelované ako jednoduché hmoty so zasklením dverných a okenných otvorov, bez značenia rámov. Terén je vyrobený z vrstevníc, ktoré sú vizuálne priznané. Stromy sú jednoduché štylizované.

Nasvietenie objektov je vyrobené v dvoch svetelných módoch: slabo modrej a neónovej modrej.

Lepenkový prepravný box bol vyrobený na bezpečnú prepravu modelu na výstavu do francúzskeho Cannes.

Mierka

1:350

Rozmer

900 x 560 mm (200 mm)

Čas výroby

2 týždne

Termín realizácie

02/2009