Kameňolom Sološnica

Farebný prezentačný model kameňolomu s vymeniteľnými časťami prezentujúcimi postupnú vyťažiteľnosť média

Úroveň prevedenia: „Low detail“

Vymodelovaná je pevná časť topografického územia do ktorého sa vkladajú časti hlavného telesa kameňolomu v rôznych stupňoch vyťažiteľnosti.

Napriek vysokej mierke sa podarilo ukázať aj ťažiace a pomocné stroje kameňolomu a naznačiť technológiu spracovania média.

Mierka

1:200

Rozmer

750 x 500 mm (150 mm)

Čas výroby

7 týždňov

Termín realizácie

03/2010