LUX Apartments Mini

Farebný prezentačný model samostatného apartmánového domu PGA

Úroveň prevedenia: „Medium detail“

Model samostatného apartmánového domu bol vyrobený zo skúšobného objektu, ktorý slúžil na materiálové a farebné určenie pre výrobu ostatných modelov objektov celkového bytového súboru.

Drevené časti objektov sú navrhnuté a vyrobené z balzového lakovaného dreva. 

Mierka

1:120

Rozmer

250 x 250 mm (300 mm)

Čas výroby

2 týždne

Termín realizácie

07/2020