Golf House

Farebný model dvoch rodinných domov pri vodnej ploche

Úroveň prevedenia: „Medium detail“

Model zobrazuje dva susediace rodinné domy, spojené k sebe garážovou stenou.

Medzi objektmi a komunikáciou sú vhodne umiestnené veľkorozmerové kvetináče, ktoré prirodzene vymedzujú verejné priestory od užívateľských priestorov rodinných domov.

Priestory objektov cez terasu jemne prechádzajú do exteriéru k vodnej hladine jazera.

Architektúru domov dopĺňajú drevené lamely na oknách a terasách objektov.

Vodné hladiny jazera a bazénov sú štylizované ako zrkadlové plochy.

Terasy z objektov pokračujú drevenými mólami až nad vodnú hladinu jazera.

Mierka

1: 120

Rozmer

350 x 380 mm (200 mm)

Čas výroby

3 týždne

Termín realizácie

02/2021