DANUBE – hotel

Rozoberateľný súťažný model s atypickým spracovaním fasád objektu

Úroveň prevedenia: „Medium detail“

Objekt je spracovaný samostatne po poschodiach, ktoré sa dajú rozoberať. Obvodový plášť je rozdelený na jednotlivé fasády, ktoré je možné z objektu odnímať. Prvky obvodového plášťa majú v sebe zabudované silné mini-magnety, ktoré zabezpečujú stabilitu prvku po priložení na určené miesto objektu.

Lamelové bloky obvodového plášťa boli zlepované z jednotlivých malých lamiel s presným natočením k fasáde objektu podľa návrhu architekta.

Funkčnosť rozoberania prvkov modelu umožňuje kvalitnú prezentáciu vonkajších a vnútorných interiérových riešení konštrukcií a objemov priestorov objektu.

Mierka

1:250

Rozmer

370 x 370 mm

Čas výroby

3 týždne

Termín realizácie

07/2015