Pri Mýte, II.etapa

Farebný prezentačný model bytového komplexu s detailným spracovaním zábradlí a perforovaných slnolamov

Úroveň prevedenia: „High detail“

Zábradlia a balkónové perforované slnolamy prevedené techológiou „Metal Etching“.

Atypická farebnosť fasád prevedená digitálnou tlačou a lepená na objekty.

Detailné spracovanie a aplikácia zelených a kvetových prvkov na balkónoch a terasách objektov.

Výroba a osadenie prvkov detskej oddychovej zóny, vodných prvkov na námestí.

Mierka

1:150

Rozmer

1 750 x 1 170 mm (380 mm)

Čas výroby

10 týždňov

Termín realizácie

05/2015