Fuxova

Farebný prezentačný model bytovej veže s nasvietením veže modelu,

Úroveň prevedenia: „medium detail“

Aplikácia nasvietenia: „nočný režim“

Atypické spracovanie farebných plôch obvodového plášťa veže

Detailná výroba a osadenie parkových úprav terénu nad garážovým domom a terénu pred objektom bytovej veže

Mierka

1:150

Rozmer

1 150 x 950 mm (740 mm)

Čas výroby

10 týždňov

Termín realizácie

09/2015