Mochovce RU RAO

Farebný prezentačný model úložiska jadrového odpadu v Mochovciach s nasvietením objektov a komunikácií

Úroveň prevedenia: „High detail“

Nasvietenie modelu je obsluhované iPad-om s grafikou situácie úložiska. Model slúži ako prezentačná a učebná pomôcka pre návštevníkov areálu.
Aj napriek vysokej mierke spracovania modelu bola realizovaná rezová hrana skladového objektu s ukážkou betónových boxov s uloženým jadrovým odpadom.

Mierka

1:500

Rozmer

1 550 x 600 mm (350 mm)

Čas výroby

7 týždňov

Termín realizácie

12/2015