Skalica – historické centrum kráľovského mesta

Monochromatický model historického centra kráľovského mesta Skalica s detailným prevedením historických objektov mesta 

Úroveň prevedenia: „Low detail“

Významné historické objekty mesta sú na modeli spracovné detailnejšie a zvýraznené sivou farbou.

Ostatné existujúce objekty sú tvarovo jednoduché, biele.

Záber modelu predstavujú úseky zachovalých mestských hradieb kráľovského mesta Skalica, ktoré dokončili v r. 1435. Na vyvýšenine v severnej časti mesta je zobrazená aj klasicistická Kalvária, vybudovaná na mieste pôvodného stredovekého hrádku. 

Mierka

1:750

Rozmer

1 200 x 800 mm (250 mm)

Čas výroby

10 týždňov

Termín realizácie

10/2013