Villa Vista

Farebný prezentačný model bytového domu osadeného vo svahovitom teréne

Úroveň prevedenia: „Medium detail“

Trávniky a zelené stromy boli na modeli realizované s jemne „potlačenou“ farebnosťou zelenej farby.

Objekt je osadený v svahovitom teréne do ktorého je nenápadne vsadený vjazd do podzemných garáží objektu.

Na objekte sú charakteristické zámočnícke zábradlia s horizontálnym delením.

Model bol po realizácií osadený vedľa existujúceho modelu bytových objektov „Villa Rustica“.

Mierka

1:100

Rozmer

720 x 450 mm (270 mm)

Čas výroby

6 týždňov

Termín realizácie

09/2013