KIA Žilina

Farebný prezentačný model priemyselného závodu s priľahlými sídelnými časťami

Úroveň prevedenia: „High detail“

Možnosť rozsvietenia objektov podľa potreby prezentácie dotykom na obrazovke iPad.

Atypické spracovanie a výroba okolitého pohoria, vymodelovanie vrchu Veľký Kriváň, ukážka vodného diela Žilina s elektrárňou.

Výroba miniatúrnych osobných a nákladných automobilov, autobusov, vlakových súprav a lodných prepravných kontajnerov.

Mierka

1:1500

Rozmer

2 940 x 1 740 mm (500 mm)

Čas výroby

18 týždňov

Termín realizácie

01/2013