Panorama City

Farebný prezentačný model polyfunkčného komplexu s nasvietením hlavných vežiakov modelu

Úroveň prevedenia: „Medium detail“

Projekt je atypický trojuholníkovým tvarom vežiakov a elegantnou bielou fasádou.

Na nasvietenie vežiakov bola použitá aplikácia “nočný režim”, ktorá po určitom časovom úseku rozsvieti inú kombináciu svetelných LED zdrojom okien objektov.

Vzhľadom na atypickú mierku spracovania modelu boli autá, postavičky a ostatné stafážne prvky vyrobené priamo na tento projekt.

Mierka

1:130

Rozmer

1 550 x 750 mm (1 000 mm)

Čas výroby

5 týždňov

Termín realizácie

03/2013