Jaslovské Bohunice, V1

Farebný prezentačný výučbový model priemyselného komplexu so spracovaním vnútorného zariadenia a technológií jadrovej elektrárne

Úroveň prevedenia: „High detail“

Možnosť rozsvietenia objektu alebo technológie podľa potreby prezentácie.

Prvky technológií elektrárne navrhnuté a vyrobené technológiou 3D print.

Vnútorné dispozície objektov sú prezentované spôsobom „rezovej líne“ cez objekt.

Mierka

1:150

Rozmer

2 300 x 1 850 mm (500 mm)

Čas výroby

14 týždňov

Termín realizácie

06/2014