Welding – horská dráha

Farebný funkčný dizajnový model horskej dráhy umiestnený v novom teréne

Úroveň prevedenia: „Medium detail“

Návrh a výroba komunikácie a sadových úprav pod konštrukciu horskej dráhy. Osadenie existujúceho modelu horskej dráhy do nového terénu, výroba spodnej nosnej podstavy a ochranného plexi krytu.

Návrh a osadenie lavičiek, smetných košov, stojanov na bicykle a bicyklov. Monochromatické postavičky boli štylizovane namaľované a osadené do modelu.

Mierka

1:50

Rozmer

1 400 x 420 mm (670 mm)

Čas výroby

6 týždňov

Termín realizácie

04/2014