Neustift am Walde

Farebný detailný prezentačný model rekonštrukcie historických bytových a obchodných objektov.

Úroveň prevedenia: „medium detail“

Hlavné riešené objekty modelu boli vyrobené plnofarebne a existujúce objekty v zábere modelu zasa monochromaticky biele.

Objekty modelu sú pomerne členité a na strechách objektov sa nachádza pomerne veľa vikierov, terás a strešných okien. 

 

Mierka

1:200

Rozmer

500 x  300 mm (180 mm)

Čas výroby

5 týždňov

Termín realizácie

02/2007