EXPO 2015 – Miláno

Farebný súťažný a dizajnový model výstavného pavilónu s ukážkou atypických exteriérových prvkov

Úroveň prevedenia: „Medium detail“ s neštandardnými prvkami

Povrch fasády objektu je vytvorený ako trávnik s umiestnením fragmentu tváre človeka. Na povrchu je vytvorený raster drevených roštov. Fragment tváre na fasáde je vytlačený 3D printom.  Rovnakou technológiou sú vytlačené aj busty umiestnené v bazéne pred vstupom do pavilónu.

Na vstupnej fasáde je vymodelovaný vodný mlyn s ukážkou vody tečúcej do bazéna.

Okolo hlavnej budovy sú vytvorené imitácie umeleckých diel, sôch, a socha golfistu v nadživotnej veľkosti.

Mierka

1:75

Rozmer

670 x 270 mm (230 mm)

Čas výroby

4 týždne

Termín realizácie

10/2014